10 Nguyên Tắc Trở Thành Nhân Tài Của Bill Gates

10 Nguyên Tắc Trở Thành Nhân Tài Của Bill Gates

Tác giả: Lã Quốc Vinh

Chuyên mục: Nhân Vật - Bài Học

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm