10 bước cất cánh thương hiệu - P9 - Lời tuyên thệ của thương hiệu với công chúng của mình

10 bước cất cánh thương hiệu - P9 - Lời tuyên thệ của thương hiệu với công chúng của mình

Tác giả: Đặng Thanh Vân

Chuyên mục: Sách Kinh Tế

Nhà xuất bản: Đang Cập Nhật

Đọc thêm