10 bước cất cánh thương hiệu - P9 - Lời tuyên thệ của thương hiệu với công chúng của mình

Tác giả: Đặng Thanh Vân

Thể loại: Kinh doanh, Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 13/01/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm