[Tóm tắt sách] Xây dựng một doanh nghiệp nhỏ mà đến cả Warren Buffet cũng thích

Tác giả: Adam Brownlee

Thể loại: Kinh doanh, Khởi nghiệp, Đầu tư - Tài chính

Nhà xuất bản: Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/03/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm