[Tóm tắt sách] - Vùng lợi nhuận

Tác giả: Adrian J. Slywotzky - David J. Morrison

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/02/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm