[Tóm tắt sách] - Tiểu sử Steve Jobs

Tác giả: Walter Isaacson

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 03/05/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách