[Tóm tắt sách] - Thiên nga đen

Tác giả: Nassim Nicholas Taleb

Thể loại: Khoa học xã hội, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản: Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm