[Tóm tắt sách] Tạo lập và thống lĩnh thị trường mới

Tác giả: Peter Meyer

Thể loại: Kinh doanh, Khởi nghiệp

Nhà xuất bản: Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 08/05/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm