[Tóm tắt sách] - Sáu chiếc mũ tư duy

Tác giả: Edward de Bono

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/02/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm