[Tóm tắt sách] - PR theo kiểu Mỹ

Tác giả: Robert L. Dilenschneider

Thể loại: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm