[Tóm tắt sách] - Phương Thức Toyota: 14 Nguyên lý quản trị nổi tiếng của Toyota

Tác giả: Jeffrey K. Liker

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm