[Tóm tắt sách] - Phát triển hay là chết

Tác giả: Robin Crow

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/02/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm