[Tóm tắt sách] Ngôn ngữ cơ thể trong Kinh doanh

Tác giả: Adrian Furnham & Evgeniya Petrova

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 08/05/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm