[Tóm tắt sách] - Nghệ thuật truyền cảm hứng - Bí quyết của những nhà lãnh đạo hàng đầu

Tác giả: John Baldoni

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm