[Tóm tắt sách] - Nghệ thuật khởi đầu

Tác giả: Guy Kawasaki

Thể loại: Kinh doanh, Khởi nghiệp

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm