[Tóm tắt sách] - Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp

Tác giả: Nannette Rundle Carroll

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 16/02/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm