[Tóm tắt sách] - Nghề quản lý

Tác giả: Henry Mintzberg

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/02/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm