[Tóm tắt sách] Mười bước để có buổi thuyết trình ảo thành công

Tác giả: Wayne Turmel

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 08/05/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm