[Tóm tắt sách] - Một tư duy hoàn toàn mới

[Tóm tắt sách] - Một tư duy hoàn toàn mới

Tác giả: Daniel H. Pink

Định dạng: Sách nói, Epub

Thể loại: Sách nói, Phát triển bản thân

Ngày cập nhật: 22/09/2017

Thời lượng: 00:42:00

Giọng đọc:  Đang cập nhật      2185

Đọc thêm