[Tóm tắt sách] - Một tư duy hoàn toàn mới

[Tóm tắt sách] - Một tư duy hoàn toàn mới

Tác giả: Daniel H. Pink

Định dạng: Sách nói, Epub

Thể loại: Sách nói, Phát triển bản thân

Ngày cập nhật: 22/07/2017

Thời lượng: 00:42:00

Giọng đọc:  Đang cập nhật      1029

Đọc thêm