[Tóm tắt sách] - Mọi doanh nghiệp là doanh nghiệp tăng trưởng

Tác giả: Ram Charan, Noel M. Tichy

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm