[Tóm tắt sách] - Lẽ phải của phi lý trí

Tác giả: Dan Ariely

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng sống

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/02/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm