[Tóm tắt sách] - Làm thế nào để dịch chuyển núi Phú Sỹ?

Tác giả: William Poundstone

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 10/02/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm