[Tóm tắt sách] - Làm nhiều việc đại sự hơn

Tác giả: Michael Bungay Stanier

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm