[Tóm tắt sách] - Kiểm soát thời gian chu toàn mọi việc

Tác giả: Alec Mckenzie, Pat Nickerson

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/07/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm