[Tóm tắt sách] - Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng

Tác giả: Ian I.Mitroff

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 08/05/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm