[Tóm tắt sách] - Hiệu ứng Facebook và cuộc cách mạng toàn cầu của mạng xã hội

Tác giả: David Kirkpatrick

Thể loại: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/02/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm