[Tóm tắt sách] - Fish! Triết lý chợ cá cho cuộc sống (Tập 1)

Tác giả: Stephen C. Lundin, John Christensen, Harry Paul

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm