[Tóm tắt sách] - Đừng bức xúc với những rắc rối vặt vãnh nơi công sở

Tác giả: Richard Carlson

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 08/05/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm