[Tóm tắt sách] - Drucker nói về châu Á

Tác giả: Peter F. Drucker & Isao Hakauchi

Thể loại: Kinh doanh, Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm