[Tóm tắt sách] - Định vị - Cuộc chiến giành tâm trí khách hàng

Tác giả: Jack Trout, Al Ries

Thể loại: Kinh doanh, Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 04/04/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách