[Tóm tắt sách] - Điểm bùng phát

Tác giả: Malcolm Gladwell

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 21/02/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm