[Tóm tắt sách] - Cú huých

Tác giả: Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein

Thể loại: Kinh doanh, Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

35.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm