[Tóm tắt sách] - Con đường Steve Jobs: Lãnh đạo cách tân cho thế hệ mới

Tác giả: Jay Elliot, William L. Simon

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm