[Tóm tắt sách] - Chinh phục mục tiêu

Tác giả: Eliyahu Moshe Goldratt, Jeff Cox

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 21/02/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm