[Tóm tắt sách] - Chiến lược đại dương xanh

Tác giả: W. Chan Kim, Mauborgne

Thể loại: Kinh doanh, Kinh doanh tổng hợp

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 12/07/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách