[Tóm tắt sách] - 9 bước để giảm lao động tăng năng suất của con người có mục tiêu

Tác giả: Stever Robbins

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 08/05/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm