[Tóm tắt sách] - 22 Quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu

Tác giả: Al Ries & Laura Ries

Thể loại: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/05/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm