[Tóm tắt sách] - 1% & 99%: Tài năng & mồ hôi nước mắt

Tác giả: John C. Maxwell

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 18/02/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm